header narrow

mainlogo

Om Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik. Syftet är att försvara en nästintill obegränsad yttrandefrihet för vad som är sant och relevant att sprida genom medier och utgivning. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt- och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro och inflytande genom delägarskap. Vårt publicistiska utbud ska innehålla daglig sann och relevant nyhetsförmedling, fördjupande samhällsprogram, reportage liksom underhållning och kultur.

Vi är Medborgarnas Media.