Blogg

Stig Berglund är analytiker med stor erfarenhet av utredningsarbete åt departement, organisationer och företag. Genom krigsplacering i  Högkvarteret har han också insikter i informationskrigföring.

I detta program berättar han om en skandal som rullas upp i USA och som handlar om att Donald Trump och hans organisation olagligen avlyssnades inför, under och efter presidentvalet 2016.

Avsnitt tio av Erik & Matti handlar givetvis om överfallsavstängningen av Swebbtv på Youtube. Vi inleder med att dissekera de kändisar som gör bort sig i den politiska korrekthetens namn genom att ta den digitala kampen mot "nazister och rasister".

Vad händer inom polisen?

Conny Andersson är f.d. polis och arbetar idag som lärare i taktisk spårning. Han är mycket bekymrad över utvecklingen inom polisen och den ökande korruptionen där.

Samtal med Ingrid Carlqvist där hon berättar senaste nytt om Swebbtv:s avstängning och att även MSB varit inblandade.

Idag vid lunchtid kom Swebbtv-kanalen tillbaka igen. Vi har inte fått någon rimlig förklaring till varför kanalen stängdes ner. Vi vet inte heller varför de fattat beslut om att ta upp kanalen igen. 

Vi tror inte att vi skulle ha kommit tillbaka på Youtube om inte det hade uppstått så starka protester från vanligt folk och från våra kolleger inom de alternativa och fria medierna, vilket vi vill framföra vårt stora tack för!

Kära Swebbtv-tittare!

Idag har vi till vår glädje noterat att Youtube har beslutat att aktivera vårt konto igen och att kanalen nu har kommit igång! Vi tror att det är en följd av ert och alla alternativa  kanalers engagemang för att inte tillåta denna form av övergrepp. Därför vill vi återigen tacka för det stöd och och den omtanke vi har fått under dessa dagar.

Avbrottet har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att att utforska alternativa lösningar, där vi inte är i händerna på olika intressen. Därför kommer arbetet för att finna alternativ fortsätta. 

En positiv sak i sammanhanget är att vi har fått så många bevis på hur viktigt detta arbete är och vår målsättning är nu att vi ska skala upp det ytterligare.

Återigen tack för ert stöd!

Mvh

Mikael och Swebbtvteamet

Enbart ljudfil

Vi har just lagt upp en ny video angående "Rättegång med ASAP Rocky dag 3 - intervju med professor Mårten Schulz, professor i Civilrätt."

Först vill vi tacka för allt stöd! Så fint med all omtänksamhet och att så många vill bidra och ställa upp på olika sätt. Vi har inte hunnit gå igenom alla mail ännu men betar av allteftersom. För att inte avstanna helt testar vi Vimeo som är en ny plattform istället för Youtube. Ge gärna kommentarer om hur det fungerar.

Första programmet på den nya plattformen är den tredje och sista delen av samtalet med prof. em. Arnstberg om framtiden för nationen och vad som kommer efter demokratin.

I denna tredje och sista del av lördagsintervjun med professor em. Arnstberg, talar vi om slöjans betydelse, om demokratibegreppet som är tätt knutet till nationen samt om återkomsten av stadsstaten som fenomen.

Kära Swebbtv-tittare,

Många av er har säkert redan märkt att Swebbtv inte längre går att nå på Youtube.

Kl 16.45 idag fick vi ett mail från Youtube att vi brutit mot reglerna för communityn och att vårt Youtube-konto därför avslutats.

Här finns beskrivningar och kommentarer till våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på;

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

 

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)