https://youtu.be/U_SuLcPEp8E

Här är det kompletta programmet med samtliga föredrag. Hela programmet är två och halv timme.

Rekommenderar bra föredrag av polisen vid 26:09, Svensk Handel 1:08:57 och Svensk Försäkring 1:40:27

1:08 Fredrik Reinfeldt Inledde med beskrivning av arbetet. Slutrapport kommer att levereras 1 juni.

10:05 Thomas Hvitfeldt BRÅ:. En rejäl försämring av tryggheten under de senaste två åren. Kvinnor känner sig avsevärt mer otrygga än männen. Exempelvis så säger 40% av kvinnorna över 70 år att de ej vågar gå ut vid vissa tider p.g.a. otrygghet. Även förtroendet för rättsväsendet har de senaste två åren gått kraftigt utför.

26:09 Håkan Wall, Polismästare. 2015 presenterade Polisen en rapport som identifierade 53 utsatta områden, varav 14 var särskilt utsatta. Vid en uppdatering av rapporten 2017 var de utsatta områdena 63, varav 22 var särskilt utsatta. Alltså en rejäl ökning på bara två år. Däremot finns inga utsatta områden norr om Borlänge.

41:11 Greta Berg, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

54:27 Rikard Silverfur Fastighetsägarna

1:08:57 Per Geijer Säkerhetschef Svensk Handel

Småbusar testar var gränserna går. Då ingenting händer eskalerar det till allt grövre brott. Bara 2% av stöldbrotten anmäls. Idag finns ingen kontroll på tillgreppsbrotten. En butik per månad ger upp och lägger ner på grund av detta. Handelns kostnader relaterad till brottslighet var förra året 22 miljarder. Lika mycket som kostnaden för hela polismyndigheten. Avskaffa straffrabatterna!

1:24:58 Torbjörn Ferndahl VD Säkerhetsbranschen

Tunnelbanan har varit framgångsrika, där kameraövervakning i interaktion med poliser och ordningsvakter har reducerat brottsligheten med 25%. Det fordras mer kameraövervakning och även att polisen får tillgång till privata aktörers kameror.

1:40:27 Mats Galvenius VD Larmtjänst, vVD Svensk Försäkring

1:58:50 Paneldebatt

2:20:24 avslutning av Fredrik Reinfeldt

ALLA BLOGGINLÄGG