https://youtu.be/sDxV7SZFRr0

Detta är del 5 med tekn. dr Lars Bern - Varför drivs massinvandringen på?

Sammanfattning:

Makten har förskjutits från demokratiskt valda personer till de allt mer förmögna familjerna samt deras företag och globala banker. George Soros har varit en torped som verkställer deras politik. 

Agenda 21 och senare Agenda 2030 är skapat av globalisterna för att flytta över makten till EU och FN som de kontrollerar. Agenda 2030 har inget med miljö att göra.

Även stater hamnar i klorna på globala banker. Grekland har genom sin skuldsättning tvingats sälja ut offentliga verksamheter till privata aktörer.

George Soros gav ut en handbok för hur man ska ta sig in i Europa genom sin organisation Open Society. Organisationen fick 18 miljarder USD förra året genom donationer!

Personer i den politiska eliten får pengar för utförda tjänster. Reinfeldt har fått lön från Bank of America och Erik Åsbrink från Goldman Sachs.

-----

Det som händer nu är en utveckling som startade i början av 1900-talet och som har accelererat.

Tillväxten har varit exempellös och de som sitter på stora kapital har fått allt större inflytande och makt. Kapitalet har vuxit och makten har förskjutits från demokratiskt valda personer till de allt mer förmögna. 

Detta är inte följden av en konspiration utan en logisk konsekvens av affärslogiken hos stora globala företag. Och dessa företag styrs av en liten krets förmögna.

Oxfam har visat att 82% av tillväxten har gått till 1 % av befolkningen.

De viktigaste företagen ur denna aspekt är de globala bankerna men även andra globala företag. George Soros har varit en torped som verkställer deras politik. Globalisterna försöker också ta kontroll över den kinesiska valutan men har hittills misslyckats.

Socialdemokraterna har aktivt drivit på globaliseringen och den fria rörligheten för kapital.

Genom att flytta makten till EU förlorar staterna kontroll. Agenda 21 och senare Agenda 2030 är skapat av globalisterna för att flytta över makten till EU och FN som de kontrollerar. Agenda 2030 har inget med miljö att göra.

Stater, kommuner och privatpersoner försöker man sätta i så stor skuld som möjligt. "Den som är satt i skuld är inte fri." Därigenom hamnar även stater i klorna på globala banker.

Grekland har genom sin skuldsättning tvingats sälja ut offentliga verksamheter till privata aktörer.

Nationalstaters gränssättning motarbetas. Kina har hållit emot med olika regler om kinesiskt ägande.

Fri konkurrens på arbetsmarknaden utan gränser pressar ner lönerna.

George Soros gav ut en handbok för hur man ska ta sig in i Europa genom sin organisation Open Society. Open Society fick 18 miljarder USD förra året genom donationer.

De stora kapitalintressena vill få in fler människor till Europa och därigenom motarbeta nationalstaternas suveränitet. Nu har dock globalisterna drivit massmigrationen så långt att folk i land efter land reser sig mot globalisterna. Detta ledde till att Orban i Ungern fick ett enormt stöd och en stor seger i valet. Vi har ännu möjlighet att rösta i val.

I Italien har EU-fientliga rörelser fått starkt stöd och det är inte omöjligt att Italien lämnar EU. Vi har också Brexit och rörelsen i USA som har fört fram Donald Trump som exempel på samma trend. Bakgrunden handlar mycket om att medelklassen inte har fått en positiv utveckling.

George Soros stöttade Hillary Clinton. Han samarbetar med Rothchild och Rockefeller m.fl.

En annan person som fått pengar är Fredrik Reinfeldt. Hur fick han en inkomst på 23 miljoner? Vem betalar honom och varför. Personer i den politiska eliten får pengar för utförda tjänster. Reinfeldt har fått lön från Bank of America och Erik Åsbrink från Goldman Sachs.

ALLA BLOGGINLÄGG