https://youtu.be/sDxV7SZFRr0

Detta är del 4 med journalist Gunnar Sandelin - Om befolkningsförändringen i Sverige.

Sammanfattning:

Födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar har minskat med 132 tusen dvs mer än 1% av befolkningen. Samtidigt har antalet med utländsk bakgrund ökat med tio gånger så många. Netto 84.000 svenskar har utvandrat under samma period, återvandrare inräknat.

Våra ledare påstår att vi ligger på "EUs miniminvå". Det är faktiskt lögn. Hittills i år har 40.000 tillstånd beviljats vilket pekar på 120.000 i år.

Övriga nordiska länderna beviljar vardera ungefär en tiondel så många som Sverige. Med nordisk nivå borde vi ha tagit emot en femtedel av de antal vi tagit emot.

Andelen män i ålder i den brottsaktiva åldern 15-44 år har i Stockholm ökat från 33% 2002 till över 43% i slutet av 2017.

Migrationsverkets tillhandahåller inte relevant statistik så det går inte att fastställa exakt hur stor andel av uppehållstillstånden som är asylrelaterade.

Sverige har bedrivit en invandringspolitik som är extrem och saknar motstycke i västvärlden.

Affes statistikblogg har hjälpt till med fakta. (Gunnars föredrag innehåller mängder med intressanta diagram.)

Antalet personer i Sverige med utländsk bakgrund har ökat med 1,26 miljoner under 2000-talet medan antalet personer med svensk bakgrund har minskat med 22 tusen. Födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar har minskat med 132 tusen dvs mer än 1% av befolkningen.

1,7 miljoner uppehållstillstånd har beviljats varav troligen hälften är asylrelaterat. Migrationsverkets tillhandahåller inte relevant statistik så det exakta antalet går inte att fastställa.

Antalet beviljade uppehållstillstånd per år har femfaldigats sedan 80-talet från 20.000 per år till över 100.000 per år under 2010-talet trots att våra ledare påstår att vi ligger på "EUs miniminvå". Det är faktiskt lögn. Hittills i år har 40.000 tillstånd beviljats vilket pekar på 120.000 i år.

Övriga nordiska länderna beviljar vardera ungefär en tiondel så många som Sverige. Med nordisk nivå borde vi ha tagit emot en femtedel av de antal vi tagit emot.

Flest invandrare under 2000-talet kommer från Syrien och Irak, tillsammans 260.000. Netto 84.000 svenskar har utvandrat under samma period, återvandrare inräknat.

28% av befolkningen har utländsk bakgrund (enligt Tullbergs definition). Andelen män i åldern den brottsaktiva åldern 15-44 år har i Stockholm ökat från 33% år 2002 till över 43% i slutet av 2017. I Södertälje var andelen 65% och i Malmö 55% år 2017. Diagrammen visar situationen för en mängd städer i Sverige.

En viktig förändring är också att karakteristiken på invandringen förändrats radikalt. 1970 kom ca 60% av invandrade män i ålder 15-44 år medan motsvarande siffra 2017 var endast 4%. Däremot hade andelen från Afrika / Asien ökat från ca 4% till 60%.Migrationsverkets prognos pekar på 650.000 sökta uppehållstillstånd 2018-2021 varav anhöriginvandring är en störreandel än asylansökningarna.

Gunnar Sandelin avslutar med att citera Migrationsverkets tidigare generaldirektör Anders Danielsson: "Det handlar inte om vilka migranter vi vill ha, utan om vilka vi kan få." och Dan Eliasson "Jag kommer aldrig att bli besviken över ett felaktigt beviljat uppehållstillstånd." Gunnar konstaterar att de fungerat som aktivister snarare än generaldirektörer!

Här finns beskrivningar och kommentarer på våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

 GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)