https://youtu.be/JTW0SeKtShM

Detta är del 2 med författare och samhällsdebattör Stefan Torssell - Därför ska man hänga ut och avslöja bedragarna!

Sammanfattning:

Stefan Torssell berättar att han vid flera tillfällen kommit i kontakt med och avslöjat allvarliga bedrägerier. Ett genomgående tema är att bedragarna kallt räknar med omgivningens feghet och okunskap vilket gör att de inte slår larm. Men det finns bara ett sätt att få stopp på bedrägerierna och det är genom att avslöja dem och de som ligger bakom dem.

Den första delen av föredraget är utelämnat av tekniska skäl.

Stefan Torssell berättar om några bedrägerier han fått insyn i. Under sin tid på Sjöfartsverket avslöjade han att personer i organisationen var delaktiga i att utfärda intyg för en utbildningsverksamhet som två lärare på Chalmers bedrev i egen regi. De utbildade till internationellt giltiga behörigheter i strid med gällande regler. Även hans chef var inblandad. 

Han berättar att han vägrade att utfärda behörigheterna men att bedrägeriet fortsatte med andra anställda på Sjöfartsverket som fick ta vid i hans ställe. Han polisanmälde saken men det lades ner. Han försökte få in debattartikel i SvD men den blev inte införd. Till sist blev allt avslöjat och rapporterat i media. Stefan fick inte någon personlig vinning. Tvärtom.

Stefan nämner i förbigående att Estoniakatastrofen aldrig har prövats juridiskt. Detta är något vi ska återkomma till i ett kommande program.

Ett problem när man avslöjar bedragare är att anhöriga och andra  personer i bedragares omgivning blir skadade och kan fungera som gisslan. Så var det i detta fall. Bedragare kan fortsätta att bedra eftersom de räknar kallt med omgivningens feghet och okunskap och att dessa därför tiger. Det enda sättet att få stopp på bedrägerier är genom att avslöja dem och de som ligger bakom. De alternativa medierna gör att det är lättare att avslöja bedragarna numer.

ALLA BLOGGINLÄGG