https://youtu.be/KqmWF0OfSzM

Hej,

Vi vill önska en trevlig midsommar med ett viktigt och spännande program om vårt försvar! Missa inte detta:

Lördagsintervju 21 – riksdagsman Roger Richtoff om Sveriges köp av robotar från USA.

Sammanfattning:

Regeringen har aviserat att Sverige kommer beställa det föråldrade vapensystemet Patriot från USA för uppemot 25 miljarder kr. SDs riksdagsman Roger Richtoff anser att detta riskerar bli en teknisk och ekonomisk felsatsning som inte ger oss det vi behöver. Vi går igenom systemen och beskriver skillnaderna i programmet. Vi berör också att de avtal vi tecknar med NATO kan föra in oss i krig utan att riksdagen är tillfrågad och Roger Richtoff beskriver hur detta kan gå till.

Riksdagsman Roger Richtoff (SD) har en tid varnat om att regeringens planerade köp av det amerikanska robotsystemet Patriot är en riktig felsatsning. Han sitter i Riksdagens försvarsutskott där han har framfört sin kritik, dock utan att erhålla något stöd.

Han menar att Patriot är föråldrat och inte möter våra krav. Det är dessutom alldeles för dyrt jämfört med det europeiska system som FMV har förordat.

Efter att denna intervju spelades in, krävde Roger Richtoff ett extra möte i försvarsutskottet den 19 juni. Där föreslog han att försvarsutskottet skulle bjuda in leverantörer för det europeiska alternativet där också SAAB ingår. Svaret blev nej, utskottet vill inte veta något om alternativet trots att utskottet är skyldigt att bereda frågan.

Nyligen har även moderaternas Carl Bildt anslutit sig till de som starkt ifrågasätter regeringens beslut och han går därmed emot moderaternas linje i frågan.

I intervjun får vi höra varför Richtoff anser att detta riskerar bli en teknisk och ekonomisk felsatsning som kostar 10-tals miljarder utan att ge oss det vi behöver.

Bakgrunden är alltså att försvarsminister Peter Hultqvist överraskade i november 2017 genom att meddela att regeringen bestämt sig för att köpa den föråldrade amerikanska luftvärnsroboten Patriot. I samband med detta uppdrog man åt FMV att begära in offert från USA vilken förhandlades under statsminister Löfvéns möte med president Trump i USA. Tre saker var särskilt förvånande:

  1. Regeringen beslutar först vilket system som ska köpas. Därefter begär man pris i en offert. Man beslutar också att inte begära in ytterligare offerter. Dvs hela processen går baklänges mot vad som är normalt och tar inte in alternativ.
  2. Systemet är föråldrat och alldeles för dyrt jämfört med det europeiska systemet som FMV har var mest intresserat av.
  3. Det går inte enkelt att applicera på våra korvetter vilket kanske är den viktigaste tillämpningen

Patriots radar har ett begränsat synfält som gör att systemet inte klarar det kanske främsta hotet som är kryssningsmissiler. Det missar hot som ligger utanför radarns begränsade synfält. Dessutom är Patriotsystemet kanske dubbelt så dyrt som den europeiska lösningen samt har betydligt högre underhållskostnad. Det kräver flera hundra personer för att hantera en avfyrningsplats.

I programmet frågar vi oss om det har att göra med Värdlandsavtalet som Sverige har undertecknat som möjliggör att främmande makt drar in Sverige i ett krig utan beslut i Sveriges riksdag. Vi berör även det ensidiga löftet om att bistå de baltiska länderna militärt som regeringen Reinfeldt undertecknade år 2009.

ALLA BLOGGINLÄGG