Del 11 av konferensen 19 maj med elev från KTH - Den farliga värdegrunden inom skolan. 

Av hänsyn till föredragshållaren publiceras inte inspelningen nu. Länken går till inspelningen av samtalet med skolans personal som utredde föredragshållaren.

Sammanfattning:

Tekniska Högskolan är ett tydligt exempel på den grupphysteri som drabbat verksamheter i Sverige. Föredragshållaren ger en hårresande beskrivning av hur vänstern infiltrerat KTH och fått skolan att agera som mobbare mot en svensk elev.

Svensk Webbtelevisions konferens "Det stora bedrägeriet - största bedrägeriet i Sveriges historia" har 13 olika delar med föredrag på 10- 30 minuter.

Del 11 är med elev från KTH - Den farliga värdegrunden inom skolan. 

Vi har tidigare fått frågor om inspelningen av detta föredrag. Det publiceras inte av hänsyn till föredragshållaren och de negativa konsekvenser som kan följa av detta. Däremot kan du ta del av de inspelade samtalen med personal från KTH som gör utredningen om sin elev och om denne ska relegeras.

Föredraget ger en skrämmande beskrivning av hur vänstern infiltrerat KTH och fått skolan att agera som mobbare mot en svensk elev.

Föredragshållaren berättar att han kom i diskussion med några invandrade klasskamrater och tog för deras information fram ett faktablad med uppgifter om invandrares överrepresentation när det gäller brottslighet.

Klasskamraterna verkade först intresserade men spred sedan bladet i klassrummet varefter en afrikansk kvinna ställer sig upp och hysteriskt avbryter lektionen med att ropa "Rasist", "Nazist"och pekar på föredragshållaren.

Han försöker lugna henne men hon ropar "Du är rasist!". Alltihop leder till att föredragshållaren först blir avstängd från en kurs. Alla "kamrater" och lärare slutar svara på hans frågor.

Därefter startar en utredning från skolans personal om det misstänkta hets-mot-folkgrupp-ärendet. Han anklagas även för att bryta mot skolans värdegrund. Han spelar in samtalet som visar på stor förvirring hos de som anklagar honom. En mängd kvinnor inom skolan från HR och jämställdhetssamordnare kallar till möten men han fick inte veta vad han var anklagad för. Däremot blir det tydligt att de vill få honom relegerad,

Han berättar att vid ett tillfälle samlas en stor mängd invandrade män utanför hans lektionssal och väntar in honom varpå en kvinna ropar "Här har du dina våldtäktsmän!". Alla svenska klasskamrater droppar av utan att ge något stöd.

När fallet dras upp i alternativmedia ser sig emellertid skolan tvungen att lägga ner ärendet som pågått i fyra månader. Rektor Sigbritt Karlsson har inte velat kommentera fallet trots påstötningar.

Trots Tekniska Högskolans osmakliga och regelvidriga hantering av en av sina studerande har fallet inte behandlats i svenska mainstreammedia. Däremot har dansk och norsk press intresserat sig. Föredragshållarens advokat har även JO-anmält KTH.

Tekniska Högskolan är ett tydligt exempel på den grupphysteri som drabbat verksamheter i Sverige vilket är utgångspunkten för det påföljande föredraget av psykiater Thomas Jackson som kan ses i del 12 av konferensen.

ALLA BLOGGINLÄGG