Sammanfattning:

Migrationsdomstolen meddelade häromdagen att gymnasielagen inte går att tillämpa. Lagrådet har ju tidigare totalsågat förslaget men aktivisterna i riksdagen drev ändå igenom den ifrågasatta lagen. De förklarade att ”detta är politik” och indirekt att de inte behöver bry sig om någon.

Hans Jensevik förklarar att hela migrationspolitiken är olaglig eftersom den bryter mot vår grundlag men det finns ingen instans som sätter stopp.

Det var Göran Persson som, enligt Hans, inledde trenden med brott mot våra grundlagar. Han avskaffade det kommunala självstyret trots att det var inskrivet i våra grundlag. Men Sverige saknar en författningsdomstol som kan sätta stopp för sådana beslut.

Göran Perssons agerande var ett rent maktspel för att rädda det socialdemokratiska partiet i kris. Riksdagens maktspel därefter givit en mängd beslut som inte är lagenliga. 

Hans inleder programmet med att gå igenom den kris som uppstod i början av 90-talet och som senare utgör bakgrunden till socialdemokraternas kris. Under 90-talskrisen blev 500.000 personer arbetslösa och många fick gå ifrån sina hus och lägenheter när de inte kunde betala lånen.

Före krisen på 90-talet ville finansminister Kjell-Olov Feldt kyla av ekonomin så att det skulle vara möjligt att senare hålla ekonomin uppe i den lågkonjunktur som man väntade skulle komma och som också kom. Feldt fick inte gehör och Hans visar på likheter med dagens situation med en överhettad ekonomi och en finansminister som troligen vill hålla igen.

Politikerna blev mycket impopulära pga krisen.

Göran Persson kom då på att ta över del av ansvaret för Vård-Skola-Omsorg från kommunerna samt även pengarna för detta från kommunerna för att öka populariteten för socialdemokraterna i riksdagsvalet.

Detta skedde i strid med grundlagen vilket har bildat skola för maktspelet i riksdagen som har resulterat i en mängd beslut kring migrationspolitiken som saknar en kostnads- och konsekvensanalys vilket krävs enligt vår grundlag.

Senaste exemplet är beslutet om de 9000 afghanerna som bryter mot grundlagens krav på kostnads- och konsekvensanalys.

Hans jämför med sina erfarenheter från Zimbabwes författning där författningsdomstolen sätter stopp för brott mot författningen och han menar att en författningsdomstol skulle ha satt stopp även för decemberöverenskommelsen.

Programmet avslutas med att konstatera att en lösning M+C+S med Annie Lööf som statsminister inte är otrolig med nuvarande opinionsläge. (Annie Lööf deltog inte i Bilderbergermötet 2018)

I den andra delen av Lördagsintervju 23 ska vi tala om den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

ALLA BLOGGINLÄGG