Sammanfattning

De globala företagen har bjudits in att delta i FNs arbete att ta fram ett globalt ramverk för migration. Ramverket är nu klart och regeringen planerar att underteckna detta först den 10 december i Marrakech och sedan i FNs generalförsamling i januari 2019.

Avtalet syftar till att ta bort hinder för global migration kopplad till arbetsmarknad och demografiska obalanser,

I avtalet förbinder sig undertecknande stater att genomföra  ramverket inom sina egna länder samt på regional och global nivå.

En stor mängd västländer såsom USA, Australien, Österrike, Tjeckien, Ungern m.fl. har aviserat att de drar sig ur överenskommelsen.


Bakgrunden är att FN:s generalsekreterare Kofi Annan bildade något som kom att kallas Global Compact på uppmaning av 1999 vid "World Economic Forum" i Davos. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter riktade till företag. Idag nästan 20 år senare är 9830 globala företag anslutna som också har bjudits in att delta i arbetet med att ta fram avtalet.

Utkastet ska antas på FNs möte i Marrakech den 10 december i år. Därefter antas det i FNs generalförsamling i januari 2019.

Ofta framhålls att det inte är en bindande överenskommelse och det stämmer såtillvida att Sverige inte kommer att straffas eller uteslutas ur FN om vi inte följer överenskommelsen.

I avtalet förbinder sig undertecknande stater att genomföra  ramverket inom sina egna länder samt på regional och global nivå.

Ramverket en mängd överenskommelser, commitments, om vad deltagarländerna ska göra och som därför sannolikt ska införlivas i svensk lagstiftning.

Bland annat åtar sig Sverige att möjliggöra legala och säkra vägar för arbetskraftsmigration kopplad till det man kallar demografiska realiteter. Vi åtar oss generellt att underlätta den globala rörligheten för arbetskraft och medföljande anhöriga för att nämna ytterligare ett exempel från ett av de 23 överenskomna målen

Land efter land har beslutat att dra sig ur. Här om dagen signalerade även Tjeckien att de drar sig ur precis som USA, Australien, Österrike och Ungern redan har aviserat. Andra länder som diskuterar att dra sig ur är Danmark och Polen.

I Sverige har inte denna långtgående överenskommelse över huvud taget lyfts upp eller diskuterats annat än i alternativa medier. Inget riksdagsparti har aviserat avvikande åsikt.

Regeringen har heller ingen skyldighet att ta upp denna fråga med riksdagen eller informera genom medierna innan undertecknande av överenskommelsen.

En annan del av avtalet som tas upp gäller att medierna ska förhindras att skriva negativt om invandringen.

I programmet diskuteras också Europadomstolen för mänskliga rättigheters dom som bekräftar straffet för hädelse som drabbade en kvinna i Österrike som uttalat fakta om Muhammed.

Även regeringens proposition om att inte inleda förundersökning mot utvisningsdömda som begår brott som ger maximalt sex månaders fängelse diskuteras.

Programdeltagarna ser inga fördelar utan endast nackdelar för Sverige i detta avtal.

K-O Arnstberg anser utifrån sin kompetens som etnolog att avtalet kommer resultera i ett framtida kaos genom att nationen Sverige ersätts med andra former av gemenskaper där "Sverige är ute ur leken".

Han anser också att Sverige inte i längden kan upprätthålla välfärdsstaten och demokratin, vilka är sammankopplade sammankopplade med möjligheten att upprätthålla nationsgränserna.

-----------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!

ALLA BLOGGINLÄGG