Blogg

Vi menar att gammelmedia som oftast kallas "Tredje statsmakten" inte gör sitt jobb när det gäller granskningen av makthavarna och att de fria medierna kan sägas utgöra den "Fjärde statsmakten".

Lars Bern visar hur Stefan Löfvén har lurat skjortan av Annie Lööf

Mariandras man mördades brutalt i en av de många farmarattackerna som sker i Sydafrika. Hon vill att vi i Sverige ska förstå vad som håller på att hända.

I måndags skedde ett sprängattentat vid ett ställverk i Råcksta i västra Stockholm. Sverige har blivit det mest extrema landet i väst när det gäller sprängningar. Vi behöver diskutera hur vi bryter den trenden och får stopp på det lågintensiva krig som pågår. Ett lämpligt forum borde vara konferensen Folk och Försvar som börjar nu i helgen.

Efter att det gamla telefonnätet har demonterats finns inte tillräckliga möjligheter att ringa eller ens nå polis och ambulans efter någon timmes strömavbrott.

Detta är något som tiotusentals personer har fått erfara efter strömavbrotten till följd av Alfrida.

Mikael Willgert som ger en återblick på året som gått och något om våra planer inför 2019.

Lars Bern går igenom exempel på hur de stora medierna agerar för att vilseleda i viktiga frågor.

Staffan Marklund kräver att ISIS-återvändare åtalas för förberedelse till terrorbrott. Det finns idag inget vägledande prejudikat.

Samtliga insatser avseende ISIS-återvändarna misslyckas och vi frågar oss varför.

Mikael Willgert Mynttorget 16 dec

Mikael Willgert höll tal den 16 december 2018 vid den fjärde demonstrationen på Mynttorget i Stockholm mot Sveriges regerings planer att godkänna FNs migrationsramverk Global Compact. Arr: Katerina Janouch m.fl.

Medier och regering påstår att Global Compact inte är bindande. Men då borde man väl inte ställa sig bakom avtalet där vi 38 gånger säger "Vi förbinder oss".

Stefan Torssell har grävt fram olika dokument som har påverkat invandringen till Sverige och som kan förklara situationen med massinvandring.. Dokumenten vi talar om kan du ladda ner här.

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000.Här är rapprten som pdf  FNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

Eftersom klimatmötet i Polen har gett upphov till en daglig ström av fake news i media ser vi oss tvungna att än en gång beröra denna fråga.

Lars Bern redogör i detta program för resultatet i studier kring kolesterol. Missa inte denna viktiga information. Programmet finns på swebbtv.se samt på:

Elsa Widding har blivit känd som den visselblåsare på Regeringskansliet som försökte stoppa Vattenfalls misslyckade köp av Nuon. Hon hade tyvärr rätt och affären har kostat svenska skattebetalare mer än 50 miljarder kronor.

Vi ber henne kommentera hur hon tror att  FNs migrationsramverk Global Compact hanteras på Regeringskansliet.

 Jan Tullberg och Lars Bern diskuterar om Regeringskansliet vilseleder om FNs migrationsramverk.

Här är vårt reportage från demonstrationen på Mynttorget 2 dec. mot FNs Global Compact for Migration:

Lars Bern förklarar orsakerna till att Annie Lööf först är med och avsätter regeringen Löfvén och därefter säger nej till moderaternas ledare Ulf Kristersson för att i nästa steg erbjuda samarbete med Stefan Löfvén.

I Lördagsintervju 34 med bibellärare Lars Enarson  ställer vi oss frågan: Har klimatet blivit kyrkans nya religion?

Lars Bern kommenterar sin blogg anthropocene.live den 21 nov.

Om hyckleriet inom politiken:

- Väljarnas belöning till KD

- Liberalerna är inte liberala

- Socialdemokrater med kluven tunga

- Donald Trump slätar över mord

- Sveriges köp av robotar från USA

SVT presenterade den 4 november ett program i "Dokument utifrån" som syftade till att skapa klimatångest och även ogillande av Donald Trump och alla andra som inte tror på de överdrivna klimatlarmen. Vi menar att det är ett bluffprogram eftersom det är fullt av vilseledande propaganda och information som är överspelad och inte längre relevant.

Vår slutsats blir att SVT har misslyckats kapitalt och måste omformas för att möjliggöra en allsidig och trovärdig rapportering.

Här finns beskrivningar och kommentarer på våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)