Blogg

EU-valet maj 2019: Liberalerna tycker att EU gör för lite. Därför är Liberalerna för att EU ska få 15 miljarder till av Sveriges skattebetalares pengar. 

Flera hundratusentals invandrare som tagit sig hit de senaste åren i sitt sökande efter en befintlig välfärd att få ta del av, så har man funnit det här i lilla landet lagom i yttersta nord, vi talar om den humanitära stormakten Sverige.

EU-kommissionen har intygat att EU inte kommer tvinga medlemsländerna att införa FNs migrationsramverk Global Compact. Detta är också den uppfattning som basunerats ut från våra medier och från regeringskansliet.

Nu har ett ett internt dokument från EUs juridiska avdelning kommit ut på nätet. Enligt dokumentet bör medlemsländerna göra allt för att implementera ramverket. Dessutom lyfter man fram att de avvikande länderna går emot Romfördraget "EUs grundlag" eftersom unionen måste ha en enad linje utåt.

Från början var jag väldigt begeistrad i drömmen om EU. Jag röstade för EU men nej till EMU. Numera anser jag att nationell självständighet är av yttersta vikt, och att samarbete i viktiga gemensamma frågor också är viktigt. Dessa två perspektiv måste gå att förena.

Jag är övertygad om att EU med alla miljarder bidrag inte kan ha kontroll, för hur kommer det sig att med EU-bidrag kunde en person öppna en bordell?

Via Sverigebilden på Youtube kan du ta del av intervjuer han gör i Femmanhuset i Göteborg, där frågan är om det är okej att barn bär slöja. 

En lågstadieskola i Göteborg ställde in besöket till Göteborgs moské med anledning av slöjtvång. Ordföranden i moskén uppger till SVT Nyheter/väst att det handlar om att visa respekt och inte tvång.

Ta makten över din hälsa och vad du stoppar i dig. Maten har en stor betydelse för hur du mår. Via Dietdoctor på nätet hittar du viktig information om mat och hälsa samt recept på LCHF-kost. Länk finns i slutet av inlägget.

Idag för två år sedan mördades fem personer på Drottninggatan i Stockholm av en våldsbejakande islamist. 

Istället för att uppmana till att ge "IS-återvändarna" en andra chans, bör imamen Kashif Virk från muslimska samfundet, först och främst kalla dessa kalifatlovers för vad de är i form av IS-terrorister och inte IS-återvändare.

Han bör även som representant för sin religion ta avstånd från de delarna i sharialagen som inte är kompatibelt med de mänskliga rättigheterna, till exempel att det är förbjudet att vara homosexuell och kan bestraffas med dödsstraff. 

Claes Hedbergs föredrag om Palmemordet hamnade på Youtube för en tid sedan och har snart nått 100.000 visningar. Många av våra tittare har efter att ha sett föredraget bett oss att vi ska genomföra en intervju med Claes, vilken nu finns tillgänglig.

Föredraget bygger på hans bok "En oväntad vändning" som är en omfattande sammanställning av information kring Palmemordet och som framförallt ställer saker på ända genom ett helt omvälvande scenario avseende Olof Palmes bortgång.

Regeringen har beslutat anslå 50 miljoner kr för att etablera nattåg till kontinenten. 

Politikerna är troligen de som står för de allra största koldioxidutsläppen. De borde istället föregå med gott exempel.

Lars Bern förutsätter därför att politiker och andra som arbetar med klimatfrågan i och med detta beslut går över till att åka nattåg istället för att flyga.

Vi får möta professor i Etnologi Karl-Olov Arnstberg i Thailand, där han i denna andra del av intervjun motiverar på vilket sätt han menar att islam ger en starkare kultur än den svenska kulturen.

I slutet av programmet besvarar han också en fråga från en av våra tittare som undrar varför förövare till åldringsbrott i Sverige i så hög utsträckning återfinns bland romer.

Arnstberg inleder med att förklara att en kulturs styrka hänger ihop med dess självförtroende. Det har pågått en kamp mellan den kristna kulturen och den muslimska sedan mer än tusen år. Man kan i ljuset av den tidigare kampen om Europa objektivt se massinvandringen till Europa som ännu ett invasionsförsök. 

Han menar att islam är en krigarkultur som vilar på ett religiöst självförtroende som gör att dess anhängare kan se sig som överlägsna medan de västerländska länderna talar om allas lika värde och annat liknande, något som snarast uppfattas som en svaghet.

I programmet ger vi ett antal exempel på områden där klimatskrämseln som får oss i Sverige att satsa fel. 

Företagsledare som snöar in på klimatet, viktiga frågor om miljön och matförsörjningen som inte hanteras, risk för matbrist, satsning på biobränsle som leder till skövlade regnskogar och slutligen frågetecken kring avfallshanteringen. Vi diskuterar också den bedrövliga kompetensen hos våra makthavare, särskilt i frågor som gäller naturvetenskap.

I programmet får vi möta professor i Etnologi Karl-Olov Arnstberg i Thailand, där han inleder med att förklara varför det är så farligt att sju partier hatar det åttonde partiet. Han jämför med situationen i Allendes Chile där de ökande motsättningarna i parlamentet ledde till en nationell katastrof.

Izabella Nilsson Jarvandi går i grundskolans nionde klass. Hon blev politiskt engagerad när hon förstod innebörden av FNs migrationsramverk Global Compact.

Hon har därefter demonstrerat med de Gula Västarna och har talat på Mynttorget i Stockholm och på torgmöten i Göteborg, där hon bor.

Hon menar att regeringens politik leder till splittring av Sverige med motsättningar mellan olika grupper. Hon säger att alla som har lite insikt i politiken förstår ju att detta är konsekvensen av massmigrationen.

SVT:s Uppdrag Granskning - Utredning nedlagd: Visar på att politikerna inte gör allt de kan för att straffa våldtäktsmän då uppklarningsstatistiken första kvartalet 2018 är 7.4 procent för våldtäkter. Givetvis varierar det i landet till hur många våldtäkter som klaras upp men i programmet vittnar polisen om att morden är av högre prioritet och kräver stora resurser. Via den självständiga journalistens Joakim Lamottes facebook står att läsa att polisen inte undersökte en brottsplats samt inte gjorde en fotokonfrontation vid våldtäkt av en 11-årig flicka. Detta fick till konsekvens att våldtäktsmannen friades och kan nu ansöka om skadestånd för den tid han suttit häktad - istället för att utvisas till Afghanistan.

SVT: Uppdrag granskning: sänder på onsdag ett reportage om hur stor andel av våldtäkterna som klaras upp. Man kan inget annat säga än att det är skandalsiffror. 

Annie Lööf är inte sanningsenlig: Eskil Erlandsson ska redan hösten 2018 ha uppmanats att lämna sitt uppdrag i riksdagen, med anledning av tafsanklagelser, uppger Annie Lööf till media. Men är detta sant? 

Den 6 mars hade SVT rapport ett förvånande reportage där det kvinnliga reportageteamet uppsöker en jihadist som har varit delaktig vid massavrättningar på oskyldiga människor.

SVTs reporter Stina Blomgren sitter med rosiga kinder i fängelset och ställer trevande sina frågor till terroristen.

Den centrala frågan blir märkligt nog om krigaren känner ånger.

Ole Dammegård har granskat mängder med platser där terrordåd har begåtts men har aldrig stött på något som verkligen tyder på religiöst motiverade dåd. Det har, enligt Ole, alltid handlat om statsfinansierad terrorism.

Han menar att skrämsel är en uråldrig princip för att få kontroll över befolkningar och att resultatet av terrorn är att medborgarna av rädsla begär och accepterar ökad kontroll.  

Här finns beskrivningar och kommentarer på våra program. Skicka gärna synpunkter och tips till info@swebbtv.se

Vill du bidra ekonomiskt går det bra på

• Swish 123 535 86 92 

• Bankgiro 147-0558.

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)